Editiorial board

Editorial board of Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics)

Editor-in-chief:

Kushlyk O. P.  Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Editorial Staff:

Venzhynovych N. F.  Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language, Uzhhorod National University

Demska O. M.  Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language of the National University «Kyiv-Mohyla Academy»

Kotovych V. V.  Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Ukrainian Language, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Maksymchuk V. V.  Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Ukrainian Language and Literature, Ostroh Academy National University

Matskiv P. V.  Doctor of Philology, Professor, Dean of the Department of Ukrainian Language, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Fedurko M. Yu.  Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Philological Disciplines and Methods of Their Teaching in Primary School, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Yaremko Ya. P.  Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

Gadomsky Alexander  Doctor of Philology, Doctor of Humanities in the field of linguistics (University of Warsaw), Professor, Head of the Department of Belarusian and Ukrainian Studies, Institute of Slavic Studies, Opole University (Opole, Poland)

Krasowska Helena  Profesor, Doktor Habilitowany, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki PAN (Warszawa, Polska)

Kuczyńska-Koschany Katarzyna  Profesor, Doktor Habilitowana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska)

Nabytowycz Ihor  Profesor, Doktor Habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, Polska)

Nowacki Albert  Doktor Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska)

Próchniak Paweł  Profesor, Doktor Habilitowany, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Krakow, Polska)

KowalowSiergiej  Profesor, Doktor Habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, Polska)

Levchuk Paweł (Левчук Павел) – Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Językoznawstwa, Adjunkt, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska)