Головна

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series «Philology» (Linguistics) – це науковий журнал, що дає змогу демонструвати результати найважливіших напрямів теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства (германські, слов’янські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу) представників Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Засновником вітчизняного наукового видання «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» є Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Збірник видається двічі на рік змішаними мовами (українська, англійська, німецька, польська).

Сфера розповсюдження ─ загальнодержавна.

Мета видання ─ висвітлювати та популяризувати сучасні наукові студії в царині української та іноземної філології, дослідження лінгвопоетологічних, когнітивно-прагматичних, стилістичних, структурних особливостей мови та мовлення, дискурсології та концептології, пропагувати наукові досягнення Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в галузі мовознавчих студій на Заході України.

Науковий збірник, безперечно, є корисним для аспірантів, науковців, дослідників у галузях германських, слов’янських, східних мов, контрастивної лінгвістики, теорії і практики перекладу.

Юридична адреса засновників: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Філологічний факультет, вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100

Адреса редакції: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Філологічний факультет,  вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100