Про журнал

Заснування журналу: 18.03 2014

Засновник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20653-10473Р

Періодичність видання: двічі на рік

Тематика журналу:  дослідження лінгвопоетологічних, когнітивно-прагматичних, стилістичних, структурних особливостей мови та мовлення, дискурсології та концептології, пропаганда наукових досягнень Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в галузі мовознавчих студій на Заході України.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська (змішаними мовами)

Електронні версії журналу розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN Print 2312-6353, ISSN Online 2663-6042.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index      Copernicus International (Республіка Польща).

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті, опубліковані в журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Головний редактор: д. філол. н., проф. Кушлик Оксана Павлівна

Заступник головного редактора: д. філол. н., проф. Бабелюк Оксана Андріївна

Відповідальний секретар: к. філол. н., доц. Коляса Олена Василівна

Члени редакційної ради: д. філол. н., проф. Бабелюк Оксана Андріївна, д. філол. н., проф. Кушлик Оксана Павлівна, д. філол. н., проф. Валігура Ольга Романівна, д. філол. н., проф. Кагановська Олена Марківна, д. філол. н., проф. Денисова Світлана Павлівна.

Адреса редакції: ДДПУ, Інститут іноземних мов, к. 302, вул. Леся Курбаса, 2 м. Дрогобич, 82100, Львівська обл.