Порядок рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакції Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється членом редколегії (подвійне «сліпе» рецензування).

Під час рецензування аналізується:
• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
• чи має зміст статті певну новизну;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до вимог. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові.

Рецензент обирає один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

 Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.