Контакти

Редакція наукового журналу «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)»

 

Адреса редакції:

ДДПУ, Інститут іноземних мов, к. 302, вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100

Адреса для листування: а/с 16, м. Львів, 79000

Електронна пошта: editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua

Телефон редакції: 096 66 38 612