Редакційна колегія

Редакційна колегія наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)».

Головний редактор:

Кушлик Оксана Павлівна  — професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, д. філол. наук, професор.

Заступник головного редактора:

Бабелюк Оксана Андріївна — професор кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д. філол. наук, професор.

Відповідальний секретар:

Коляса Олена Василівна – доцент кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук

Редакційна колегія:

Скотна Надія Володимирівна — ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри практичної психології, д. філос. наук, професор;

Васько Роман Володимирович — ректор Київського національного лінгвістичного університету, завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології, д. філол. наук, професор;

Бєлєхова Лариса Іванівна — професор кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету, д. філол. наук, професор;

Валігура Ольга Романівна — завідувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету, д. філол. наук, професор;

Данилич Валентина Стефанівна — завідувач кафедри романської і новогрецької філології та перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, д. філол. наук, професор;

Федурко Марія Юліанівна — завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, д. філол. наук, професор;

Денисова Світлана Павлівна — завідувач кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету, д. філол. наук, професор;

Кагановська Олена Марківна — завідувач кафедри романської філології Київського національного лінгвістичного університету, д. філол. наук, професор;

Колегаєва Ірина Михайлівна — завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, д. філол. наук, професор;

Коцюба Зоряна Григорівна — професор кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, д. філол. наук, професор;

Ніконова Віра Григорівна — завідувач кафедри англійської філології факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету, д. філол. наук, професор;

Приходько Анатолій Миколайович — професор кафедри германської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, д. філол. наук, професор;

Сидельнікова Лариса Вікторівна — доцент кафедри романської філології Київського національного лінгвістичного університету, д. філол. наук, доцент;

Стеріополо Олена Іванівна — професор кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету, президент Української спілки германістів вищої школи, д. філол. наук, професор;

Dr. Sue Garton — Director of Postgraduate Programmes in English; School of Languages and Social Sciences, Aston University, Birmingham B4 7ET United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Prof. Dr. Alois Woldan — Institut für Slawistik der Universität Wien, Wien, Österreich;

Prof. dr. hab. D. Budnjak — Poland.