Редакційна колегія

Редакційна колегія наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)».

Головний редактор:

Максимчук В. В.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, Національний університет «Острозька академія»

Голова редакційної ради:

Кушлик О. П.  доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Редакційна колегія:

Венжинович Н. Ф.  доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, Ужгородський національний  університет

Демська О. М.  доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Іваночко К. М.  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Котович В. В.  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Мацьків П. В.  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Федурко М. Ю.  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Яремко Я. П.  доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Гадомський Олександр  доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет (Ополе, Польща)

Krasowska Helena (Красовська Хелена)  професор, доктор габілітований,Інститут славістики Польської академії наук (Варшава, Польща)

Kuczyńska-KoschanyKatarzyna (Кучинська-Косхани Катаржина)  професор, доктор габілітований, Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Познань, Польща)

Nabytowycz Ihor (Набитович Ігор)  професор, доктор габілітований, Університет Марії-Кюрі Склодовської в Любліні (Люблін, Польща)

Nowacki Albert (Новацкі Альберт)  доктор гуманітарних наук, Інститут літературознавства, Люблінський католицький університет імені Яна Павла II (Люблін, Польща)

Próchniak Paweł (Пручняк Павел)  професор, доктор габілітований, Педагогічний університет імені Національної комісії з освіти у Кракові (Краків, Польща)

Siergiej Kowalow (Ковальов Сергій)  професор, доктор габілітований,Університет Марії-Кюрі Склодовської в Любліні (Люблін, Польща)